เกี่ยวกับบริษัทบริษัท สแตนดาร์ด โปรโมชั่น จำกัด

จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2531 ด้วยประสบการณ์ และ ความเชียวชาญทางการตลาดที่มีมากกว่า 26 ปี ทำให้บริษัทฯ สามารถเข้าถึง และ ตอบโจทย์ความต้องการในด้านผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับลูกค้าในแต่ละกลุ่ม ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกลุ่มสินค้าที่หลากหลาย และดำเนินงานภายใต้นโยบายหลักคือ การเสนอสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

ด้านคุณภาพ

เราให้ความใส่ใจต่อคุณภาพสินค้าทั้งหมดที่เรามี เน้นถึงความสำคัญ และ มั่นใจว่าผู้บริโภคจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพดี ได้มาตรฐาน ไม่มีสารตะกั่วเจือปน ปลอดภัยสำหรับการบรรจุอาหาร และรักษ์สิ่งแวดล้อม

ด้านความคุ้มค่า

เราให้ความสำคัญถึงความคุ้มค่าที่สุดที่ลูกค้าจะได้รับเมื่อเลือกซื้อสินค้าของเรา โดยการพัฒนาในส่วนของรูปแบบสินค้า และ การใช้งาน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และ เพิ่มมูลค่าต่อสินค้า

ด้านบริการ

บริการของเราเริ่มจากการตอบรับลูกค้าด้วยความรวดเร็ว มีกำหนดระยะเวลาในการขึ้นตัวอย่างตามแบบลูกค้า และ จากสถิติ การจัดส่งของเราก็เป็นไปอย่างตรงเวลาเช่นกัน เรามีการประเมินการทำงานในส่วนของ การจัดเตรียมในส่วนเอกสารให้มีความแม่นยำ ถูกต้อง และ บริการหลังการขายที่ได้มาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ

ด้านความหลากหลาย

เราสามารถจัดส่งสินค้าหลากหลายรายการให้ลูกค้าได้ตามความต้องการ เพราะเรามีสินค้าอยู่มากมาย ครอบคลุมกลุ่มสินค้าเครื่องใช้ในบ้าน