ภาชนะจัดเก็บ
PB-913
กล่องอเนกประสงค์ 2000 มิลลิลิตร
PB-914
กล่องอเนกประสงค์ 1200 มิลลิลิตร
PB-915
กล่องอเนกประสงค์ 900 มิลลิลิตร
PB-916
กล่องอเนกประสงค์ 550 มิลลิลิตร
PB-917
กล่องอเนกประสงค์ 1600 มิลลิลิตร
PB-918
กล่องอเนกประสงค์ 880 มิลลิลิตร
PB-919
กล่องอเนกประสงค์ 1000 มิลลิลิตร
PB-920
กล่องอเนกประสงค์ 550 มิลลิลิตร
PB-921
กล่องอเนกประสงค์ 980 มิลลิลิตร
PB-922
กล่องอเนกประสงค์ 1100 มิลลิลิตร
PB-923
กล่องอเนกประสงค์ 440 มิลลิลิตร
PB-951
กล่องอเนกประสงค์ 400 มิลลิลิตร
PB-652
กล่องอเนกประสงค์ 900 มิลลิลิตร
PB-653
กล่องอเนกประสงค์ 1750 มิลลิลิตร
PB-954
กล่องอเนกประสงค์ 500 มิลลิลิตร
PB-955
กล่องอเนกประสงค์1150 มิลลิลิตร
PB-956
กล่องอเนกประสงค์ 400 มิลลิลิตร
PB-957
กล่องอเนกประสงค์ 900 มิลลิลิตร
PB-913/1
ชุดกล่องอาหารพร้อมกระเป๋าผ้า 4 ชิ้น/ชุด PB-913 1 ใบ/ PB-916 2 ใบ/ กระเป๋ารักษาอุณหภูมิ 1 ใบ
PB-916/2
ชุดกล่องอาหารพร้อมกระเป๋าผ้า 3 ชิ้น/ชุด PB-916 2 ใบ/ กระเป๋ารักษาอุณหภูมิ 1 ใบ
PB-921/2
ชุดกล่องอาหารพร้อมกระเป๋าผ้า 3 ชิ้น/ชุด PB-921 2 ใบ/ กระเป๋ารักษาอุณหภูมิ 1 ใบ
PB-915/3 B13
ชุดกล่องอาหารพร้อมขวดน้ำและกระเป๋ารักษาอุณหภูมิ PB-915 2 ใบ/ PB-970 1 ใบ/ กระเป๋ารักษาอุณหภูมิ 1 ใบ
PB-919/4 B13
ชุดกล่องอาหารพร้อมขวดน้ำและกระเป๋ารักษาอุณหภูมิ PB-919 2 ใบ/ PB-970 2 ใบ/ กระเป๋ารักษาอุณหภูมิ 1 ใบ
PB-916/5 GN14
ชุดกล่องอาหารพร้อมขวดน้ำและกระเป๋ารักษาอุณหภูมิ PB-916 2 ใบ/ PB-970 2 ใบ/ กระเป๋ารักษาอุณหภูมิ 1 ใบ
PB-919/5 GN14
ชุดกล่องอาหารพร้อมขวดน้ำและกระเป๋ารักษาอุณหภูมิ PB-919 2 ใบ/ PB-970 2 ใบ/ กระเป๋ารักษาอุณหภูมิ 1 ใบ
PB-916/3 TQ15
ชุดกล่องอาหารพร้อมขวดน้ำและกระเป๋ารักษาอุณหภูมิ PB-916 2 ใบ/ กระเป๋ารักษาอุณหภูมิ 1 ใบ
PB-919/3 TQ15
ชุดกล่องอาหารพร้อมขวดน้ำและกระเป๋ารักษาอุณหภูมิ PB-919 2 ใบ/ กระเป๋ารักษาอุณหภูมิ 1 ใบ
PB-915/3 BAO16
ชุดกล่องอาหารพร้อมกระเป๋าเก็บความร้อนหรือเย็น PB-915 2 ใบ/ กระเป๋าเก็บความร้อนหรือเย็น 1 ใบ
PB-916/3 BAO16
ชุดกล่องอาหารพร้อมกระเป๋ารักษาอุณหภูมิ PB-916 2 ใบ/ กระเป๋าเก็บความร้อนหรือเย็น 1 ใบ
PB-916/3 BEE17
ชุดกล่องอาหารพร้อมกระเป๋ารักษาอุณหภูมิ PB-916 2 ใบ/ กระเป๋าเก็บความร้อนหรือเย็น 1 ใบ
PB-916/3 GIF17
ชุดกล่องอาหารพร้อมกระเป๋ารักษาอุณหภูมิ PB-916 2 ใบ/ กระเป๋าเก็บความร้อนหรือเย็น 1 ใบ
PB-643/2 PO17
ชุดปิ่นโต 2 ชั้น พร้อมกระเป๋าเก็บอุณหภูมิ
PB-643/2 PO17
ชุดปิ่นโต 2 ชั้น พร้อมกระเป๋าเก็บอุณหภูมิ